MEGHÍVÓ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
rendkívüli
képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye:         Polgármesteri Hivatal
Időpontja:                2015. július 07. (kedd) 17.00 óra

A rendkívüli Képviselő-testületi ülés sürgősségének indoka: Közbeszerzési pályázat eredményének elbírálása.

Napirend:

1. Döntés „A település közterületén a szilárd és murvaborítású utak javítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményességének megállapításáról E – 87
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Jakab Balázs műszaki ügyintéző Tárgyalja: PB  

2. Döntés a 2015. június 17-én beadott Vis Maior igény önrészéről E - 85
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Jakab Balázs műszaki ügyintéző
Tárgyalja: PB  

3. Döntés a 2094 Nagykovácsi 4420/115 helyrajzi számú, természetben a Kaszáló u. 12-14. szám alatt lévő ingatlan orvosi rendelő számára kialakított helyiségcsoportról E - 88
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Németh Zsanett aljegyző
Tárgyalja: PB  

4. Döntés a 2094 Nagykovácsi Gémeskút utca 1718/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan értékesítéséről E – 86 ZÁRT ÜLÉSEN TÁRGYALANDÓ
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB  

5. Egyebek

Nagykovácsi, 2015. június 25.      

Kiszelné Mohos Katalin polgármester