NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

P O L G Á R M E S T E R E

MEGHÍVÓ

Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár    (2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)
Időpontja: 2015. február 19 (csütörtök) 17.00 órakor Napirend előtt:

  • Gerely Gábor képviselő eskütétele
  • Írásbeli tájékoztató lejárt határidejű határozatokról
  • Írásbeli tájékoztató a folyamatban lévő jogügyletekről

Napirend:

1.Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Melléklet: Bevételek   Kiadások   Rendelet
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző, Perlaki Zoltán gazdasági vezető

E-16/2015 PB

2.Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletének megalkotása valamint Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Melléklet: Szoc rendelet   szmsz módosítás  hatásvizsgálati lap
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző

E-17/2015 ÜB, EÜB

3.Döntés a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 8/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

melléklet
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző

E-25/2015 ÜB

4.Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző

E-18/2015 PB

5.Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata valamint a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Zrt. között kötendő megállapodásró
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Dr. Németh Zsanett aljegyző

E-23/2015 PB

6.Döntés a 2014. évben nyújtott költségvetési támogatások elszámolásainak elfogadásáról

melléklet
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán gazdasági vezető

E-19/2015 PB

7.Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2014. évi beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: Diószeghy Tünde intézményvezető
Előadó: --

E-13/2015 OKB

8.Döntés a Nagykovácsi Védőnői Szolgálat 2014. évi tevékenységéről készített beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Dr. Németh Zsanett aljegyző

E-14/2015 EÜB

9.Döntés Nagykovácsi labdarúgópálya használatáról
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző

E-20/2015 OKB

10.Döntés „Fejér György” Nagykovácsi Szociális Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról és egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról

melléklet 1  Alapító okirat
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Pataki Ildikó civil- és intézményi referens

E-15/2015 EÜB

11.Döntés az Ügyrendi, összeférhetetlenségi, jogi és külső kapcsolatok bizottsága elnökének és tagjának megválasztásáról később kerül kiküldésre

12.Döntés Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft ügyvezető igazgatói pályázatokról – ZÁRT ÜLÉSEN TÁRGYALANDÓ később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző

E-22/2015 --

13.Döntés a Rozmaring utca 930/1, 930/2 hrsz-ú ingatlanok, továbbá a 930/5 hrsz-ú ingatlan cca. 200 m² területrészének értékesítéséről – ZÁRT ÜLÉSEN TÁRGYALANDÓ
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó: Papp István jegyző

E-24/2015 PB

14.Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének 2015. évi szabadságolási ütemtervéről – ZÁRT ÜLÉSEN TÁRGYALANDÓ később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző

E-21/2015 --

15Egyebek:

Nagykovácsi, 2015. február 12.  
Kiszelné Mohos Katalin polgármester