NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

P O L G Á R M E S T E R E

MEGHÍVÓ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 
Munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
Időpontja: 2014.március 13. (csütörtök 16.00 órakor)
Napirend:
1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 11.) önkormányzati rendeletének 5. számú módosítása
1. melléklete 2013 5  sz módosítas rendelettervezet 1. melléklete 2013 5 sz  rm tájekoztató tábla 1. melleklete tartalek tabla.xls
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:           Perlaki Zoltán gazdasági vezető

E-16/2014 PB, ÜB

2. Döntés a 2014. évre vonatkozó Közbeszerzési terv elfogadásáról
2. melléklete közbeszerzési terv-2014-0305
Előterjesztő: Papp István jegyző
Előadó:           Balzó Edina önkormányzati osztályvezető

E-20/2014 PB

3. Döntés a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0015. számú „Nagykovácsi Szennyvízhálózatának Fejlesztése” című projekt megvalósításához kapcsolódó FIDIC szerinti Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásról
melléklet
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:           Balzó Edina önkormányzati osztályvezető

E-24/2014 PB

4. Döntés a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0015. számú „Nagykovácsi Szennyvízhálózatának Fejlesztése” című projekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatás ellátása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásról
Melléklet
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:           Balzó Edina önkormányzati osztályvezető

E-23/2014 PB

5. Döntés a „Vállalkozói szerződés Vállalkozói Inkubátorház építésére a Nagykovácsi „Öreg Iskola” átépítésével a HUSK/1101/1.1.1/0361 azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében II. ütem” „B” épület tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásról.
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:           Balzó Edina önkormányzati osztályvezető

E-17/2014 PB

6. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és intézményeire vonatkozó beszerzési szabályzat elfogadásáról.
Melléklet
Előterjesztő: Papp István jegyző
Előadó:           Balzó Edina önkormányzati osztályvezető

E-22/2014 PB, ÜB

7. Partnerségi egyeztetés szabályainak megállapítása
Melléklet
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:           Györgyi Zoltán főépítész

E-18/2014 ÜB

SZÜNET

8. Az országgyűlési képviselők választásán közreműködő Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Papp István jegyző
Előadó:           Toók Gabriella igazgatási osztályvezető

E-19/2014 --

9. Az Inkubátorház működtetésére vonatkozó javaslat
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:

E- 21/2014 PB

10. Döntés a Nagykovácsi, Táncsics u. 5. (helyrajzi szám: 731/1) önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről, továbbá új minimális ár meghatározásáról
Mellélet
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:           Perlaki Zoltán gazdasági vezető

E-26/2014 PB

11. Döntés Nagykovácsi Rozmaring utca 4-6. telek megosztása során létrejött Hrsz:930/1;2;3;4 ingatlanok értékesítéséről.
Melléklet
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:           Györgyi Zoltán főépítész

E-25/2014 PB

12. Döntés társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról, tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
Előterjesztő:Bencsik Mónika polgármester
Előadó:           Papp István jegyző

E-164/2013 --

13. Szóbeli beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról írásbeli beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester  
 

14. Egyebek  
Nagykovácsi, 2014. március 6.      
Bencsik Mónika                                                                                                          
 polgármester