NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

P O L G Á R M E S T E R E

MEGHÍVÓ

Napirend:

1. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról
Melléklet 1    Melléklet 2
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          Papp István jegyző, Perlaki Zoltán gazdasági vezető

E- 49/2014 PB, ÜB

2. Döntés Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
Melléklet
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          Toók Gabriella igazgatási osztályvezető, FeB elnök

E- 46/2014 PB

3. Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 2013. évre vonatkozó jelentése.
Melléklet
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          Toók Gabriella igazgatási osztályvezető, FeB elnök

E- 41/2014 PB

4. Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft. 2013. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről               
A 2013. évi beszámoló nem érkezett meg.
Melléklet 1   Melléklet 2   Melléklet 3  Melléklet 4  Melléklet 5
Előterjesztő: Dér Zsuzsanna FeB elnök
Előadó:          dr. Erdélyi-Kincses Andrea vezetői referens

E- 50 /2014 PB

5. Nagykovácsi Víziküzmű Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 2013. évre vonatkozó jelentése. A FeB ülés időpontja 2014. 05.20.
Előterjesztő: Dér Zsuzsanna FeB elnök
Előadó:          dr. Erdélyi-Kincses Andrea vezetői referens

E- 52 /2014 PB

6. Döntés Nagykovácsi Víziközmű Kft és a Fővárosi Csatornázási Művek között kötött megbízási szerződés jóváhagyásáról
Melléklet
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          dr. Erdélyi-Kincses Andrea vezetői referens

E- 51/2014 ÜB

7.Döntés a 35/2014. (IV. 10.) számú határozat módosításáról, ezzel egyidejűleg döntés nyári táboroztatás támogatásairól

Melléklet 1   Melléklet 2
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          Dr. Erdélyi-Kincses Andrea vezetői referens

E- 40/2014 PB

8. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a 2013. évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról
Előterjesztő: Papp István jegyző
Előadó:          Toók Gabriella igazgatási osztályvezető

E- 43 /2014 PB

9. Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által fenntartott Gondviselés Háza – Páty támogatásáról
Melléklet
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          Toók Gabriella igazgatási osztályvezető

E- 44 /2014 PB

10. Döntés az Inkubátorház helyiségeinek bérleti díj meghatározásáról
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          Balzó Edina önkormányzati osztályvezető

E- 61 /2014 PB

  SZÜNET  
11. Döntés a BKK finanszírozási hozzájárulásra vonatkozó új megállapodás megkötéséről
Melléklet 1     Mellélet 2  
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:

E- 57 /2014 PB, ÜB

12. Döntés „Hulladékgyűjtési, –szállítási és –ártalmatlanítási közszolgáltatás nyújtása Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén” tárgyban kiírt közbeszerzés eredményéről
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          Papp István jegyző

E- 60 /2014 PB

13. Döntés Kispatak Óvoda és Nagykovácsi Általános Iskola közétkeztetési közbeszerzési pályázatokról
Mellélet 1   Melléklet 2   Melléklet 3
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          Perlaki Zoltán gazdasági vezető

E- 59 /2014 PB

14. Döntés a Nagykovácsi Kaszáló u. 12-14. sz. ingatlanon, 2+2 csoportszobás új építésű bölcsőde, védőnői szolgálat és fogorvosi rendelő megnevezésű épületegyüttes I. ütemének (bölcsőde két csoportszobával a KMOP-4.5.2-11-2012-0028 azonosító számú projekt keretében, és fogorvosi rendelő) és II ütemének (védőnői szolgálat épülete) kivitelezése tárgyában, kiírt közbeszerzési eljárásról.
Mellélet 
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          Györgyi Zoltán főépítész

E- 55 /2014 PB

15. Döntés Cseh Istvánné Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 45. önkormányzati lakás használó kérelméről
Melléklet
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          Toók Gabriella igazgatási osztályvezető

E- 47 /2014 ÜB

16. Döntés Nagykovácsi Hrsz: 03 (kivett, vízmű) területének rendezéséről a Nagykovácsi Kossuth L. utca 122/B. (Hrsz: 453/2) megközelíthetősége érdekében.
Melléklet 1     Mellélet 2   Melléklet 3
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          Györgyi Zoltán főépítész

E- 58 /2014 PB

17. Döntés a Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
Mellélet 1    Melléklet 2
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          Dr. Erdélyi-Kincses Andrea vezetői referens

E- 48 /2014 ÜB

18. Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvodában 2014/2015 nevelési évben indítható csoportok számáról, a csoportok meghatározásáról és a Kispatak Óvoda Alapító Okiratának módosításáról, szükség csoportok kialakításáról
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          Papp István jegyző

E- 62 /2014 ÜB

19. Döntés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykovácsi Általános Iskola tanulólétszám meghatározásának véleményezéséről
Mellélet
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          dr. Erdélyi-Kincses Andrea vezetői referens

E- 54 /2014 PB, ÜB

  SZÜNET  

20. Döntés a Településfejlesztési Koncepció vitaanyagának elfogadásáról
Melléklet
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          Györgyi Zoltán főépítész

E- 56 /2014 PB

21. Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Európai Mobilitási Hét a fenntartható és környezetbarát városi közlekedést népszerűsítő programsorozathoz való csatlakozásról.
Melléklet 1   Melléklet 2
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          Balzó Edina önkormányzati osztályvezető

E- 53 /2014  

22. Döntés társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról, tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          Balzó Edina önkormányzati osztályvezető

E-164/2013 --

23. Szóbeli tájékoztató az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatal feladatainak elvégzéséről és az Európai Parlament képviselőinek választásáról
Előterjesztő: Papp István jegyző
24. Szóbeli beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról írásbeli beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
Előterjesztő: Papp István jegyző    

25. Egyebek    

Nagykovácsi, 2014. május 15.  

Bencsik Mónika                                                                                                          
polgármester