NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
P O L G Á R M E S T E R E

MEGHÍVÓ

Napirend:

1. Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          Papp István jegyző

E- 64 /2014 ÜB

2. Döntés a Kispatak Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          Papp István jegyző

E- 63 /2014 --

3. Döntés a „Vállalkozói szerződés Vállalkozói Inkubátorház építésére a Nagykovácsi »Öreg Iskola« átépítésével a HUSK/1101/1.1.1/0361 azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében, II. ütem »B« épület” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásról.
Melléklet
Előterjesztő: Papp István jegyző
Előadó:          Györgyi Zoltán főépítész

E- 66 /2014 --

4. Döntés a „Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára” tárgyban Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat által a Közbeszerzési Értesítőben 2014.04.04 napján 5848/2014. iktatószámon megindított közbeszerzési eljárás eredményéről Melléklet
Előterjesztő: Papp István jegyző
Előadó:          Perlaki Zoltán gazdasági vezető

E- 67 /2014 --

5. Döntés „Különféle eszközök beszerzése Nagykovácsi Kispatak Óvoda Dózsa György utcai tagóvoda részére a KMOP-4.6.1-11-2012-0016 azonosító számú projekt keretében” tárgyban kiírt közbeszerzés eredményéről
Melléklet
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          Papp István jegyző

E- 70 /2014 --

  6. Döntés versenytárgyalás forgatókönyvének elfogadásáról
Melléklet
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          Papp István jegyző

E-71 /2014 PB, ÜB

7. Döntés ifjúsági szabadidőpark létrehozásának támogatásáról
Melléklet 1 Melléklet 2
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          Györgyi Zoltán főépítész

E-72 /2014 --

8. Döntés dr. Jani Ágnes Nagykovácsi Nagyközség területén működő fogorvos helyettesítése ügyében
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:

E- 68 /2014 --

9. Véleményezés Braczkó Gábor rendőr főhadnagy Budakeszi őrsparancsnok kinevezéséről
Melléklet
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          dr. Erdélyi-Kincses Andrea vezetői referens

E- 69 /2014 --

10. Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár eszköz használati díjainak meghatározásáról
Előterjesztő: Diószeghy Tünde intézményvezető
Előadó:

E- 65 /2014 PB

  11. Egyebek   Nagykovácsi, 2014. június 23.    

Bencsik Mónika

polgármester sk