cimer

 

MEGHÍVÓ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

 Munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Időpontja: 2014. február 13. (csütörtök 16.00 órakor)

Napirend: 1. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          Papp István jegyző, Perlaki Zoltán gazdasági vezető
mellékletek: 1. 2014. évi költségvetési rendelettervezet 2014  évi ktv rendelet mellékletei_Önkormányzat 2014 évi ktv rendelet mellékletei_Óvoda 2014 évi ktv rendelet mellékletei_Öregiskola 2014 évi ktv rendelet mellékletei_Polgármesteri Hivatal

E-8/2014 PB, ÜB

2. Döntés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2010. (VI. 01.) Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó:         
Toók Gabriella igazgatási osztályvezető

E- 5/2014 PB, ÜB

3. Döntés Budakörnyéki Önkormányzati Társulás működési célú támogatásról, Társulási megállapodás módosításáról és Közterület-felügyeleti feladat ellátáshoz való csatlakozásról
3. napirend melléklete BÖT Társulási Megállapodás
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó:         
Toók Gabriella igazgatási osztályvezető

E-4/2014 PB, ÜB

4. Állami víz,- és csatornatámogatási igény bejelentése 2014. évre vonatkozóan
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          Papp István jegyző

E-11/2014 PB,

5. Döntés a Nagykovácsi Református Missziói Egyházközség és Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata között létrejövő – ingatlan ajándékozásról, épület kiemelésről, és földhasználati jog alapításáról szóló – szerződés jóváhagyásáról
5. napirend 1. melléklet Református EK Megállapodás 2014
Előterjesztő: Papp István jegyző
Előadó:          Györgyi Zoltán főépítész

E-12/2014 PB, ÜB

6. Döntés „ÁROP-3.A.2-2013 szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára” pályázat elbírálásáról (később került kiküldésre, mivel a pályázat elbírálás időpontja 2014. február 11.)
Előterjesztő: Papp István jegyző
Előadó:          Balzó Edina önkormányzati osztályvezető

E-13/2014 PB

SZÜNET

7. Döntés a civil szervezeteknek nyújtott 2013. évi támogatás elszámolásának elfogadásáról
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó:         
Pappné Molnár Afrodité pénzügyi munkatárs

E-10/2014 PB, ÜB

8. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő:Papp István jegyző Előadó:

E-9/2014 ÜB

9. Beszámoló az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Diószeghy Tünde intézményvezető
Előadó:          --

E-7/2014 PB, ÜB

10. Beszámoló Nagykovácsi Védőnői Szolgálat 2013. évi tevékenységéről 10. napirend melléklete Védőnői szolg  2013  évi beszámoló
Előterjesztő:Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          Balzó Edina önkormányzati osztályvezető

E-6/2014 ÜB

11. Kispatak Óvoda 2012-2013. nevelési év nevelési-oktatási munkájáról beszámoló 11. napirend melléklete Kispatak Óvoda beszámoló
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          Toók Gabriella igazgatási osztályvezető

E- 137/2013 ÜB

12. Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a folyamatban lévő jogügyletekről
Előterjesztő:Bencsik Mónika polgármester  
13. Egyebek    
Nagykovácsi, 2014. február 6.  

Bencsik Mónika

polgármester