MEGHÍVÓ

Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
Időpontja: 2014. augusztus 27. (szerda 14.00 órakor)

Napirend:

1.Döntés a „Vállalkozási szerződés közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás ellátására a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára” tárgyban Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat által a Közbeszerzési Értesítőben 2014.07.14 napján KÉ-13890/2014. nyilvántartási számon megjelent hirdetménnyel megindított közbeszerzési eljárás eredményéről

Közétkeztetés Közbeszerzés Bíráló Biz. anyagok 14.08.22. Közbeszerzési szakvélemény II Nagykovácsi étkeztetés
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán gazdasági vezető
E- 82 /2014 PB

2.Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a fenntartásában működő intézményekben fizetendő étkezési térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletének elfogadásáról
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó: Papp István jegyző
E- 79 /2014 PB, UB

3.Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft. 2014. július 31-i fordulónappal készült egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról
Melléklet
NK kiegészítő melléklet 2014.07.31 20140818
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:
E-81/2014 PB

4.Döntés a BKK finanszírozási hozzájárulásra vonatkozó szerződésről
BKK levele a finanszírozási szerződés tervezethez 
BKK levele a finanszírozasi szerződes tervezethez BKK finanszírozasi szerződes tervezet
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó: dr. Erdélyi-Kincses Andrea vezetői referens
E- 77 /2014 PB

5.Döntés a Nagykovácsi általános iskola új étkezőjének és melegítőkonyhájának létesítésére, valamint a jelenlegi étkező helyén két tanterem kialakítására vonatkozó - a Nemzeti Sportközpontok által lebonyolítandó - beruházás önrészének biztosításáról.
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész, Perlaki Zoltán gazdasági vezető
E- 80 /2014 PB

6.NATÜ Kft Felügyelő Bizottság új elnökének és tagjának megválasztása.
Toók Gabriella lemondó nyilatkozata

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó: dr. Erdélyi-Kincses Andrea vezetői referens
E-76 /2014 UB

7.„Fejér György” Nagykovácsi Szociális Közalapítvány Felügyelő Bizottság tagjának megválasztása
Ferencz Andrasné lemondó nyilatkozata

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó: Balzó Edina önkormányzati osztályvezető
E- 78/2014 UB

8.A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán közreműködő Helyi választási Bizottság tagjainak, valamint a Szavazatszámláló Bizottságok további tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Papp István jegyző
Előadó:
E-75 /2014

9.Döntés Buday Gábor Attila, 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 8. sz. alatti lakos gyermekétkeztetési díjkedvezmény ügyében hozott 01-486/2014. sz. elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezésének elbírálásáról - ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó: dr. Zakály Erzsébet szociális ügyintéző
E- 74/2014

10.Egyebek

Nagykovácsi, 2014. augusztus 22.