MEGHÍVÓ
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
Időpontja: 2014. április 10. (csütörtök 16.00 órakor)
Napirend:
1. Belső ellenőrzés összefoglaló jelentésének jóváhagyása
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          --

E-32/2014 PB

2. A 2013. évre vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotása Előterjesztés
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          Papp István jegyző, Perlaki Zoltán gazdasági vezető

E-36/2014 PB, ÜB

3. Igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Papp István jegyző
Előadó:          Balzó Edina önkormányzati osztályvezető

E-29/2014 ÜB

4. Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (III. 01.) Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Papp István jegyző
Előadó:

E-37/2014 ÜB

5. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Melléklet
Előterjesztő: Papp István jegyző Előadó:

E-39/2014 ÜB

6. Döntés a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrs 2013. évi beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          dr. Zakály Erzsébet

E-30/2014 ÜB

7. Döntés az Ezüstkor Szociális Gondozóközpont 2013. évi beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          --

E-27/2014 ÜB

8. Döntés „Nagykovácsi Kispatak Óvoda Dózsa György utcai tagóvoda bővítése és korszerűsítése a KMOP-4.6.1-11-2012-0016 azonosító számú projekt keretében” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásról.
Előterjesztő: Papp István jegyző
Előadó:          Györgyi Zoltán főépítész

E-31/2014 PB

9. A Nagykovácsi Kispatak Óvodában a 2014/2015. nevelési év beiratkozásának meghatározása
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          Papp István jegyző

E-35/2014 ÜB

10. Döntés a Nagykovácsi Nagyközségben működő önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására 2014. évben kiírt pályázatra érkezett pályázati dokumentációk elbírálásáról
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          Dr. Erdélyi-Kincses Andrea vezetői referens

E-33/2014 PB

11. Döntés dr. Zsigmond Lívia Nagykovácsi Nagyközség területén működő fogorvos rendelés átszervezése ügyében
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          Dr. Zakály Erzsébet

E-28/2014  

12. Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2013. évi beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          Dr. Erdélyi-Kincses Andrea vezetői referens

E-34/2014 ÜB

13. Döntés társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról, tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
Előterjesztő:Bencsik Mónika polgármester
Előadó:          Balzó Edina önkormányzati osztályvezető

E-164/2013 --

14. Szóbeli beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról írásbeli beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester  
16. Egyebek  
Nagykovácsi, 2014. április 3.    
Bencsik Mónika polgármester