1. Döntés a 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról E – 115
  1. A Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata E – 118
  1. Rendeletalkotás az átmeneti gazdálkodás szabályairól E – 117
  1. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról E – 121
  1. A Képviselő-testület 2021. évi munkatervének elfogadása E – 119
  1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2020-2024. közötti évekre vonatkozó gazdasági programja E – 120