Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet 26/C. § (3) bekezdése alapján a polgármester kérelemre, amennyiben a rendeltetésmódosítás az örökségvédelmi vagy a rendeltetésmódosítási hatóság engedélyéhez nem kötött, és az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység az országos építésügyi követelményeknek, valamint a helyi építési szabályzatnak megfelel, – az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából – hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, az építményen belüli rendeltetési egységek számának vagy rendeltetésének megváltoztatásáról.

Mindkét eljárás illetékmentes.

A kérelem benyújtásához szükséges, letölthető nyomtatvány:

kérelem rendeltetésváltást igazoló hatósági bizonyítvány kiadásához