Tisztelt Választópolgárok!

A köztársasági elnök 2019. május 26. napjára tűzte ki az európai parlamenti képviselők magyarországi választását. A választások tisztaságát a 2013. évi XXXVI. törvényben rögzített garanciális elemek biztosítják. A fontosabb tudnivalókról az alábbiakban adunk tájékoztatást.

Az értesítők megküldése

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. március 20-án a szavazóköri névjegyzéken szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. április 5-ig megküldik. Ha nem kapta meg az értesítőt, kérjük keresse fel a Helyi Választási Irodát a lenti elérhetőségek valamelyikén.

Mozgóurna Igénylése

Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár kérheti, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt. Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. munkavégzési kötelezettség teljesítése, kényelmi szempontok miatt) kéri, annak kérése nem teljesíthető. Mozgóurnát az alábbiak szerint lehet kérni:

online igénylés

ügyfélkapus azonosítás nélkül a szavazást megelőző negyedik napon, 2019. május 22-én, szerdán 16.00 óráig 

ügyfélkapus azonosítással a szvazást megelőző második napon, 2019. május 24-én, pénteken 16 óráig, illetve ezt követően a szavazás napján 12 óráig 

személyesen történő igénylés

a szavazást megelőző második napon, 2019. május 24-én, pénteken 16 óráig a Helyi Választási Irodánál

postán (levélben) történő igénylés

a szavazást megelőző negyedik napon, 2019. május 22-én, szerdán 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához

írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján történő igénylés

a szavazást megelőző második napon, 2019. május 24-én, pénteken 16 óráig a Helyi Választási Irodánál, vagy a szavazás napján 12 óráig a szavazatszámláló bizottságnál nyújtható be 

írásbeli meghatalmazással nem rendelkező kézbesítővel (futár, hozzátartozó, egyéb személy)

a szavazást megelőző negyedik napon, 2019. május 22-én, szerdán 16.00 óráig a Helyi Választási Irodánál vagy a szavazás napján 12 óráig a szavazatszámláló bizottságnál nyújtható be.

 

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, az a szavazókörben nem szavazhat, kizárólag a mozgóurnával.

 

Átjelentkezés másik szavazókörbe

Az átjelentkezési kérelmet azok nyújthatják be, akik a szavazás napján Magyarországon, de a magyarországi lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni. A kérelemnek a választópolgár lakcíme szerint illetékes Helyi Választási Irodába kell megérkeznie legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon, 2019 május 22-én, szerdán 16.00 óráig. Ezen időpontig van lehetőség a kérelem módosítására is.

A kérelem visszavonása az alábbiak szerint történhet:

  • levélben, illetve ügyfélkapus azonosítás nélkül online benyújtott kérelmeknek 2019. május 22-én, szerdán 16 óráig,
  • személyesen, illetve ügyfélkapus azonosítással online benyújtott kérelmek esetében 2019. május 24én, pénteken 16 óráig

kell beérkezniük a Helyi Választási Irodába.

Külképviseleten történő szavazás

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be. A külképviseleti névjegyékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 17-én (pénteken) 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához. Eddig az időpontig a külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár módosíthatja korábbi kérelmét, és ennek alapján a külföldön történő szavazására egy másik külképviseletet jelölhet meg.

2019. május 22-én (szerdán) 16.00 óráig visszavonhatja korábbi kérelmét annak érdekében, hogy a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörben szavazhasson.

Választójoga gyakorlásához segítséget igényelhet az alábbiak szerint

A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében május 17-én 16.00 óráig:

  • Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során
  • akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.

A szavazólap kitöltésében a fogyatékossággal élő választópolgárt segítheti a választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja is segítségére lehet.

A választással kapcsolatos ügyek intézése és további felvilágosítás elektronikusan a www.valasztas.hu honlapon, a valasztas@nagykovacsi.hu e-mail címen, vagy személyesen a Helyi Választási Irodán történhet. Elérhetőség: Polgármesteri Hivatal, Nagykovácsi, Kossuth u. 61. Telefon: 06/26/555-009

 

 

                                                                                               Papp István

                                                                                   a Helyi Választási Iroda vezetője