Címerhasználat

 

Jogszabályi háttér: A község jelképei (címer, zászló, lobogó, pecsét) használatának rendjéről szóló 26/1996. (VII. 29.) önkormányzati rendelet

A rendeletben meghatározottkörön kívül más jogi és természetes személy számára az általa készített kiadványokon, vagy termékeken a címer használatát - kérelmére - a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyezheti.

 

A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmazni kell:

- a kérelmező megnevezését, címét

- a címerhasználat célját

- a felhasználásért felelős személy megnevezését, címét

- a címerhasználat módját (fejdísszel/nélkül változat)

 

A község címerének használatáról:

A község címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

Amennyiben nincs lehetőség a község címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzésének megtartásával történhet.

Tilos a község címerének és motívumainak részbeni, vagy teljes mértékű ábrázolása természetes és jogi személyek saját címerében, jelképében.