Nagykovácsi összefog

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik már eddig is hozzájárultak adománnyal vagy bármilyen egyéb módon a koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe kerülő családok megsegítéséhez. Sajnos félő, hogy egyre több lesz a segítségre szoruló lakos a községünkben. Az Önkormányzat lehetőségei végesek és már jelenleg is van olyan család, aki a jogszabályok szerint igénybe vehető maximális keretet kimerítette, de további támogatásra lenne szüksége.

Ezért kérem azokat a gazdasági szereplőket és magánszemélyeket, akik megtehetik, lehetőségeikhez mérten juttassák el adományaikat a Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány javára.

A Nagykovácsiban már közel 30 éve működő Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány a támogatásra szoruló nagykovácsi lakosokért és családjaikért jött létre és megfelelően rugalmas támogatási rendszert tud kialakítani a rászorulók számára.

S hogy ne csak kérjek, hanem adjak is, márciustól havonta 4.000 Ft felajánlást utalok a Fejér György Alapítvány számlájára, a segítségre szorulók javára az alapítványon keresztül. Kérem, lehetőségeik szerint csatlakozzanak és támogassák az Alapítványt!

Az alapítvány számlaszáma: K & H Bank 10200823-22221915-00000000

Az alapítvány jogosult az szja 1 % felajánlás fogadására is, adószáma: 19177593-1-13

Köszönöm, ha segítenek.

Nagykovácsi összefog. Együtt sikerül!

 

                                                                                                                        Kiszelné Mohos Katalin

                                                                                                              polgármester, a kuratórium elnöke

 

 

2094 Nagykovácsi , Kossuth L. u. 61.

képviselő: Kiszelné Mohos Katalin

 

Adószám: 19177593-1-13

Nyilvántartási szám: 13-01-0000032

Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10200823-22221915-00000000

titkarsag@nagykovacsi.hu

Telefonszám: 06-26/555-034/105 mellék

 

A Közalapítvány célja a létminimum határán vagy az alatt élők szociális helyzetének javítása, valamint az elszegényedésnek kitett nagykovácsi lakosok támogatása érdekében egy olyan rugalmas szociális támogatási rendszer megteremtése, amely anyagi és természetbeni segítséget nyújthat:

• válságban lévő embereknek és családoknak,

• munkanélkülieknek,

• a társadalom perifériájára szorult embereknek,

• hátrányos helyzetük miatt veszélyeztetett gyermekeknek, fiataloknak.