Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata is csatlakozott. A Bursa Hungarica keretében az önkormányzatnak az esélyteremtés érdekében lehetősége nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára anyagi segítséget nyújtson a felsőoktatásban való részvételhez.   A pályázatok benyújtási határideje 2016. november 15. volt, határidőn belül összesen 5 pályázat érkezett a Polgármesteri Hivatalba, mind az 5 pályázó az „A” típusú, vagyis a felsőoktatásban már tanulók részére kiírt pályázatra adta be jelentkezését Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 17-én megtartott ülésén bírálta el a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójára határidőben leadott és érvényes pályázatokat.   A Z-128/2016. (XI.17.) sz. határozata alapján Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében mind az 5 fő pályázót támogatásban részesíti a 2017-es évben, melynek havi összege 58.000,- Ft. A támogatást 10 hónapon keresztül – két tanulmányi félév során – kapják a jogosultak.  

 

Bursa Hungarica összesített adatok
     „A” típusú támogatottak „B” típusú támogatottak
Pályázók száma    5 fő 0
Érvényes pályázatok száma    5 fő
Támogatottak száma    5 fő
Összes megítélt támogatás    58.000,- Ft/hó
Támogatás átlagos mértéke    11.600,- Ft/hó

 

Az önkormányzat döntéséről 2016. november 24-én az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan értesítette a pályázókat. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet. A támogatott pályázók az intézményi ösztöndíjrésszel (max. 5.000,- Ft) kiegészített önkormányzati támogatást 2017 áprilisától kapják meg. Az esedékes ösztöndíjrészeket a felsőoktatási intézmények fizetik ki a jogosultak részére.