Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Szervezési Osztály


ügyfélszolgálati munkatárs

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Általános ügyfélszolgálati, iktatási és iratkezelési feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (XII.19.) köztisztviselői illetményalapról szóló önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, érettségi,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási ügyfélszolgálati, illetve iktatási tapasztalat,
 • Jó kommunikációs készség,
 • Ügyfélközpontú szemlélet,
 • Helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok fénymásolata,
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marlokné Karcag Renáta nyújt, a 06-26/389-566 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/126-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: ügyfélszolgálati munkatárs, vagy

Elektronikus úton Frankné Mocsári Enikő részére a frank.human@nagykovacsi.hu E-mail címen keresztül, vagy

Személyesen: Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

https://nagykovacsi.hu/allaspalyazatok - 2022. január 4.

https://www.facebook.com/nagykovacsionkormanyzata - 2022. január 4.

KÖZIGÁLLÁS - 2022. január 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása. Az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a munkáltató adatkezelési szabályzata irányadó. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű, teljes munkaidős köztisztviselői kinevezésre kerül sor hat hónap próbaidő kikötésével. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://nagykovacsi.hu/ honlapon szerezhet.