Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály

Osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.

Ellátandó feladatok:

Irányítja, vezeti, szervezi és ellenőrzi a Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály munkáját. Az ügyintézés szakszerűségének és az ügyintézési határidők betartásának biztosítása. Figyelemmel kíséri a feladatköréhez tartozó jogszabályok változásait, gondoskodik a szükséges belső szabályzatok előkészítéséről, módosításáról, folyamatos aktualizálásáról; Kapcsolatot tart az osztály működését elősegítő államigazgatási szervekkel, intézményekkel, gazdasági társaságokkal, egyéb állami szervekkel és civil szervezetekkel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik az önkormányzati pályázatok műszaki összeállításában, az önkormányzat beruházásainak előkészítésében, lebonyolításában, a fejlesztési ügyekkel kapcsolatos tájékoztatásban a Képviselő-testület és az ügyfelek felé. Részt vesz a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos tervezési, szervezési és végrehajtási feladatok ellátásában. Előkészíti a feladatköréhez tartozó képviselő-testületi és bizottsági előterjesztéseket. Környezet- és természetvédelemmel, településüzemeltetéssel és beruházásokkal kapcsolatos feladatok


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (XII.19.) köztisztviselői illetményalapról szóló önkormányzati rendelete (20%-os megemelt illetmény alap) rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, Jogi vagy műszaki szakirányú felsőfokú végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Szakmai tapasztalat, legalább 5 év szakmai tapasztalat
 • Vezetői tapasztalat, legalább 2 év vezetői tapasztalat
 • Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés, vagy jogi szakirányú felsőfokú végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Helyismeret
 • Közigazgatásban szerzett tapasztalat
 • Közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga megléte
 • Beruházás előkészítés, beszerzési, kivitelezési gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm.rendelet 1.sz.melléklete szerinti tartalommal
 • Iskolai végzettséget, képzettséget, szakvizsgát, nyelvvizsgát igazoló dokumentumok fénymásolata
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző nyújt, a 06-26/555-009, 06-30/314-3936 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos. utca 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/44-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető vagy
 • Elektronikus úton Frankné Mocsári Enikő részére a frank.human@nagykovacsi.hu E-mail címen keresztül vagy
 • Személyesen: Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • KÖZIGÁLLÁS - 2022. január 7.
 • https://nagykovacsi.hu/allaspalyazatok - 2022. január 3.
 • https://www.facebook.com/nagykovacsionkormanyzata - 2022. január 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása. Az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a munkáltató adatkezelési szabályzata irányadó. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű, teljes munkaidős köztisztviselői kinevezésre kerül sor hat hónap próbaidő kikötésével. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://nagykovacsi.hu/ honlapon szerezhet.