Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal

Településmérnök / Műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Környezetvédelemmel, természetvédelemmel kapcsolatos feladatok;

Településüzemeltetéssel és beruházásokkal kapcsolatos feladatok;

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (XII.19.) köztisztviselői illetményalapról szóló önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga megléte
 • Jogosítvány
 • Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok fénymásolata
 • Három hónapnál nem régebbi (teljes körű) erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt

dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző nyújt, a 06-26/555-009, 06-30/314-3936 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/6406-2/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Településmérnök / Műszaki ügyintéző, vagy
 • Elektronikus úton Frankné Mocsári Enikő részére a frank.human@nagykovacsi.hu E-mail címen keresztül, vagy
 • Személyesen: Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • https://kozigallas.gov.hu - 2021. június 1.
 • https://nagykovacsi.hu/allaspalyazatok - 2021. június 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása. Az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a munkáltató adatkezelési szabályzata irányadó. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű, teljes munkaidős köztisztviselői kinevezésre kerül sor hat hónap próbaidő kikötésével. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://nagykovacsi.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.