Nagykovácsi Kispatak Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

3 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:

  • Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18.
  • Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Dózsa György utca 39.
  • Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Száva utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:  Főiskola, óvodapedagógus

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Orsolya Gabriella nyújt, a 06-26/355-607 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton a pályázatnak a Nagykovácsi Kispatak Óvoda címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2023/279, valamint a munkakör megnevezését: 3 fő óvodapedagógus.

• Elektronikus úton Szabó Orsolya Gabriella részére a kispatak.nagykovacsi@gmail.com E-mail címen keresztül

• Személyesen: Szabó Orsolya Gabriella, Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. július 3.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kiemelt juttatások: munkaruha, munkacipő, kiemelt munkavégzésért nyújtott anyagi
elismerés, lakhatási támogatás, utazási költségtérítés, továbbképzési támogatás
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kispatakovoda.hu honlapon szerezhet.