Nagykovácsi Kispatak Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

3 fő óvodapedagógus
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:

  • Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18.
  • Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Dózsa György utca 39.
  • Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Száva utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:  Főiskola, óvodapedagógus

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Orsolya Gabriella nyújt, a 06-26/355-607 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Kispatak Óvoda címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2021/914, valamint a munkakör megnevezését: 3 fő óvodapedagógus.
• Elektronikus úton Szabó Orsolya Gabriella részére a kispatak.nagykovacsi@gmail.com E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kiemelt juttatások: munkaruha, munkacipő, kiemelt munkavégzésért nyújtott anyagi
elismerés, lakhatási támogatás, utazási költségtérítés, továbbképzési támogatás
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kispatakovoda.hu honlapon szerezhet.