Nagykovácsi Kispatak Óvoda

pályázatot hirdet

1 fő 8 órás konyhai kisegítői-takarítói állás betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: Teljes (heti  40 óra)

A munkakörbe tartozó feladatok: Munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítván
  • szakmai önéletrajz 
  • végzettséget igazoló dokumentumok 
  • egészségügyi kiskönyv

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Rita nyújt, a 06-26/355-607 és 06-30/479-5214-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

  • Postai úton: Nagykovácsi Kispatak Óvoda, 2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18.
  • Személyesen: Juhász Rita élelmezésvezető, Nagykovácsi Kispatak Óvoda (2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18.)
  • Elektronikus úton: kispatakhianyzas@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálása: folyamatos

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ:

Egyéb juttatások

  • cafetéria
  • munkacipő/munkaruha
  • kiemelt munkavégzésért adható anyagi elismerés

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. kispatakovoda.hu honlapon szerezhet.