Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
 

Az intézmény székhelye: 2092 Budakeszi, Fő u. 103.
Telefon/Fax: 06-26/451-147

 

Család és Gyermekjóléti Központunk a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és a fennálló veszélyeztetettség megszüntetése érdekében, a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el.

Esetmenedzseri Csoport: Az esetmenedzserek a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet látják el. Időpont: előzetes egyeztetés alapján. Telefon 06-23/454-080

Pszichológiai tanácsadás: A járás lakosai számára Központunk ingyenes gyermek és felnőtt pszichológiai tanácsadást biztosít előzetes időpont-egyeztetéssel.

Időpont egyeztetésre személyesen (2092. Budakeszi, Fő utca 103.), illetve a 06-23/451-147 valamint a 06-20/243-0393 telefonszámokon van lehetőség, munkaidőben.

 

Jogi tanácsadás: A járás lakosai számára Központunk ingyenes jogi tanácsadást biztosít előzetes időpont-egyeztetéssel. Időpont egyeztetésre személyesen (2092. Budakeszi, Fő utca 103.), illetve a 06-23/451-147 valamint a 06-20/243-0393 telefonszámokon van lehetőség, munkaidőben.

 

Utcai, lakótelepi szociális munka: Az utca szociális munkánk célja: a magatartásával a testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcákon töltő, kallódó, csellengő gyermekek és fiatalok speciális segítése. Számukra segítő programok szervezése, közvetítése, hogy a szabadidejüket hasznosan töltsék. A járási viszonyok, hiányállapotok, szükségletek, valamint erőforrásaink tükrében az utcai szociális munka fókuszát - a Budakeszi központban kiépített, utcai szociális munkásaink által működtetett csoportokon túl – a járás oktatási intézményeiben folytatott prevenciós tevékenységben kívánjuk leginkább erősíteni, megjeleníteni.

 

Pár és családterápia: A Központ biztosítja a mediációt, melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük a megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről történő betartása. Mivel Központunk családokkal, gyermekekkel dolgozik együtt, ezért intézményünk elsősorban a családi mediácót alkalmazza. A családi mediáció a szülők egymás közötti és gyermekeik közötti jövőbeni kapcsolatára figyel, és azon alapul, hogy a szülők tudják legjobban, hogy a gyermekeiknek mire van szüksége. Nagy jelentősége van a szülők közötti megállapodásnak a gyermek elhelyezésében, a kapcsolattartásban valamint a lakóhely kijelölésében. Gyermekvédelmi szempontból a családi mediáció a gyermek érdekét figyelembe véve egy zökkenő mentes, gyors folyamatot biztosít a családok számára. Elkerülhető egy hosszú, elhúzódó bírósági eljárás, mely sokszor traumaként nehezedik a szülőkre és gyermekekre egyaránt. Ideje: egyeztetés alapján.

 

Mediáció: A Központ biztosítja a mediációt, melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük a megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről történő betartása. Mivel Központunk családokkal, gyermekekkel dolgozik együtt, ezért intézményünk elsősorban a családi mediácót alkalmazza. A családi mediáció a szülők egymás közötti és gyermekeik közötti jövőbeni kapcsolatára figyel, és azon alapul, hogy a szülők tudják legjobban, hogy a gyermekeiknek mire van szüksége. Nagy jelentősége van a szülők közötti megállapodásnak a gyermek elhelyezésében, a kapcsolattartásban valamint a lakóhely kijelölésében.

Gyermekvédelmi szempontból a családi mediáció a gyermek érdekét figyelembe véve egy zökkenő mentes, gyors folyamatot biztosít a családok számára. Elkerülhető egy hosszú, elhúzódó bírósági eljárás, mely sokszor traumaként nehezedik a szülőkre és gyermekekre egyaránt. Ideje: egyeztetés alapján.

Figyelem! A jelentkezők kapacitásunk függvényében várólistára kerülhetnek! Koordinátor: Dr. Cserép Anita (06-23/454-080), (06-20/4044-489) 

 

Kapcsolattartási ügyelet

A kapcsolattartási ügyelet célja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása mellett konfliktuskezelő, segítő szolgáltatás nyújtása, vagy az érintettek kérésére, illetőleg a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárás (mediáció) biztosítása, melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük a megállapodás létrehozása, és  annak mindkét fél részéről történő betartása. A kapcsolatügyelet szolgáltatásait csak azon felnőtt személyek igényelhetik, akik mediátorok segítségével megállapodást kötöttek intézményünkkel, azaz: aláírták a kapcsolatügyeleti együttműködésről szóló egyezséget; elfogadják a házirendet; folyamatosan együttműködnek az intézmény szakembereivel.

 

Fontos információ! A kapcsolattartási ügyeletet csak előzetes egyeztetés alapján tudjuk vállalni.

Egyszerre max. 2 család számára elérhető a szolgáltatás.

Ideje:

péntek:             13.00-18.00 óráig

szombat:          09.00-12.00 óráig

Helyszíne: A HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ telephelye - Generációk Háza

2092 Budakeszi, Erdő utca 83.

Koordinátor: Dr. Cserép Anita (23-454-080), (06-20-4044-489)

 

Készenléti Szolgálat: A készenléti szolgálat feladata a család és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl, a járás területén felmerülő krízishelyzetben történő azonnali telefonos segítségnyújtás, tanácsadás, tájékoztatás nyújtása.

A készenléti ügyelet 0-24 óráig hívható telefonszáma: 06-20/243-0323