Tisztelt Választópolgárok! 

A köztársasági elnök 2018. április 8-ra tűzte ki az országgyűlési választások időpontját. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény alapján az újonnan megalakuló parlamentben a képviselők száma 199 fő lehet, 106 országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben, 93-at országos listán kell megválasztani.

Az értesítők megküldése

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. február 9-én a szavazóköri névjegyzéken szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2018. február 19-ig kell megküldeni.

Választójoga gyakorlásához segítséget igényelhet az alábbiak szerint

A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:

  • Braille-írással készült értesítő megküldése,
  • könnyített formában megírt tájékoztatóanyag megküldése,
  • akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.

A szavazólap kitöltésében a fogyatékossággal élő választópolgárt segítheti a választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja is segítségére lehet.

Mozgóurna Igénylése

Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár kérheti, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt. Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. munkavégzési kötelezettség teljesítése, kényelmi szempontok miatt) kéri, annak kérése nem teljesíthető.
Mozgóurnát a szavazást megelőző második napon 2018. április 6-án (pénteken) 16.00 óráig a Helyi Választási Irodától, a szavazás napján 2018. április 8-án (vasárnap) 15.00 óráig pedig attól a Szavazatszámláló Bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékében szerepel.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, az a szavazókörben nem szavazhat, kizárólag a mozgóurnával!

Nemzetiségi regisztráció

Az, aki valamely nemzetiségi közösséghez tartozik, kérheti, hogy a központi névjegyzéken tüntessék fel nemzetiségének megnevezését, továbbá azt, hogy az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván-e szavazni. A kérelemben a konkrét nemzetiség megjelölése és az országgyűlési választásra is kiterjedő hatály mellett arról is nyilatkoznia kell a polgárnak, hogy az adott nemzetiséghez tartozik-e.
A választópolgár csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben, azonban lehetősége van arra, hogy bármikor töröltesse nemzetiségi hovatartozását a központi névjegyzékből, valamint az országgyűlési választásra kiterjedő hatály ügyében tett nyilatkozatát is bármikor módosíthatja.
A nemzetiségiként regisztrált választópolgár az országgyűlési választásokon

  • ugyanúgy szavaz, mint a nem nemzetiségi választópolgárok (egy egyéni jelöltre és az országos pártlistára) vagy
  • ha a nemzetiségi regisztráció benyújtásakor kifejezetten kéri, hogy az országgyűlési választásra is terjedjen ki nemzetiségi regisztrációjának hatálya, pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat (az egyéni jelölt mellett).

Személyes adatok kiadására vonatkozó szabályok

A jelöltek és a pártok a választópolgárok megkeresése céljából megkaphatják a névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét. A választópolgároknak lehetőségük van arra, hogy megtiltsák adataik kampánycélú kiadását, továbbá lehetőségük van arra is, hogy a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból is megtiltsák adataik kiadását.
Ha valaki nemzetiségi választópolgárként regisztrál az országgyűlési választásokra, akkor a nemzetiségének országos önkormányzata mindenképpen megkapja a nevét és a lakcímét az ajánlásgyűjtés elősegítése érdekében.

Külképviseleten történő szavazás

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be. A külképviseleti névjegyékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2018. március 31-én (szombaton) 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához. Eddig az időpontig a külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár módosíthatja korábbi kérelmét, és ennek alapján a külföldön történő szavazására egy másik külképviseletet jelölhet meg, illetve visszavonhatja korábbi kérelmét annak érdekében, hogy a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörben szavazhasson.

Átjelentkezés másik szavazókörbe

Az átjelentkezési kérelmet azok nyújthatják be, akik a szavazás napján Magyarországon, de a magyarországi lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni. A kérelmet a választópolgár lakcíme szerint illetékes Helyi Választási Irodában lehet intézni, legkésőbb a szavazást megelőző péntek (2018. április 6-án) 16.00 óráig. Az átjelentkezésről nem készül papíralapú igazolás, hanem közvetlenül felveszik a választópolgárt az érintett szavazókör névjegyzékébe.
Fontos, hogy átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet szavazni!

Jelöltállításra 2018. február 19. és március 5. között van lehetőség

Minden választópolgár, aki az adott választókerületben választójoggal rendelkezik, az az ajánlóívet kitöltve és aláírva ajánlhat jelöltet. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, egy jelölt viszont csak egy ajánlással támogatható. Az ajánlás nem vonható vissza.
A sikeres jelöltállításhoz 500 érvényes jelölés szükséges.

A választással kapcsolatos ügyek intézése és további felvilágosítás elektronikusan a www.valasztas.hu honlapon, a valasztas@nagykovacsi.hu e-mail címen, vagy személyesen a Helyi Választási Irodán történhet. Elérhetőség: Polgármesteri Hivatal, Nagykovácsi, Kossuth u. 61. Telefon: 06/26/555-009 

Papp István
a Helyi Választási Iroda vezetője