Jogszabály: az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. 17. §, 50. §, a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet., Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017.(X.24.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről

Fontos tudnivalók:   panasz bejelentés írásban, szóban, elektronikusan

                                    illetékmentes

                                    formanyomtatvány: nincs

                                    ügyintézési idő 21 nap

 

Ügyintézés helye:    

Polgármesteri Hivatal Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály

1094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.

Ügyintéző neve, elérhetőségei:      

Ludányi Csaba

tel.: 30/352-7404

email: ludanyi.csaba@nagykovacsi.hu