Hírek

Letölthető Adónyomtatványok

2015-2016-ös kitölthető adónyomtatványok

Az elektronikus nyomtatvány kitöltéséhez szükséges programot innen letöltheti.

Építményadó

Bevallás az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében

Változás-bejelentés építményadóról, a rendelet szerinti tárgyában

Nyilatkozat építményadó kedvezmény igényléséhez (kézzel kitölthető)

„C” jelű betétlap Nyilatkozat építményadó adónemben
időskorúaknak megállapított rendeleti kedvezmény igénybevételéhez

Telekadó

Bevallás a telekadóról

BEVALLÁS a telekadóról (elektronikus)

Helyi iparűzési adó

NYILATKOZAT
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (2016)

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén(2015)

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (kitölthető PDF dokumentum ZIP csomagolásban) (2015)

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén(2015)

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén

Gépjárműadó

BEVALLÁS gépjárműadóról Nagykovácsi Nagyközség önkormányzati adóhatósághoz (elektronikus)

Idegenforgalmi adó

BEVALLÁS az idegenforgalmi adóról

Talajterhelési díj

BEVALLÁS a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjhoz.

Jövedéki adó (magánfőzött párlat/pálinka)

BEVALLÁS előállított magánfőzött párlat után

BEJELENTÉS desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről 

Kérelmek

Adatlap Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

Adatlap Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásázoz

Adatlap Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

Adatlap Magánszeméy (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

Adatlap Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

Adatlap Magánszeméy (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

Egyéb adóigazgatási

Kérelem Adóigazolás kiadása tárgyában

Kérelem adó-és értékbizonyítvány kiállításához

Átvezetési kérelem

Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról