MEGHÍVÓ
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
rendes Képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye:        
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:               
2018. május 24. (csütörtök) 17 óra

Napirend előtt:

Írásbeli

  • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
  • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

Napirend:
Nyílt ülés:
1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletének 1. sz. módosítása E – 63

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető
Tárgyalja: PB, ÜB

2. A Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 35/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata és új rendelet megalkotása E – 62
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető
Tárgyalja: ÜB
PB 2018. április 23-i ülésén tárgyalta

3. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terve E – 68
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető
Tárgyalja: PB

4. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a 2017. évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés E - 64
Előterjesztő: Papp István jegyző
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: EÜB

5. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról E – 65
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: EÜB

6. Döntés a „KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” tárgyú pályázat benyújtásáról E – 67
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető
Tárgyalja: PB

7. Döntés a nagykovácsi bekötőúton (11104 j. országos közút), Remeteszőlős Vénusz utcánál, a Kecskehát megközelítése céljából létesítendő körforgalmi csomópont tervezésének finanszírozásáról E – 69
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

8. Döntés önkormányzati tulajdonú területek biztosításáról a Nagykovácsiban megrendezésre kerülő Tájékozódási Kerékpáros Európa Bajnokság Junior Európa Bajnokság és Szenior Világbajnokság rendezvényei számára E - 70
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

9. A Képviselő-testület 2018. év II. félévi munka- és üléstervének meghatározása E – 66
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző

Zárt ülés:
10. Döntés telekhatár rendezésről E – 71
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető
Tárgyalja: PB
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

 

Nagykovácsi, 2018. május 16.

                                                          

                                                                              Kiszelné Mohos Katalin 
                                                                                     polgármester