MEGHÍVÓ
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
rendes Képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye:        
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:               
2018. április 26. (csütörtök) 17 óra

Napirend előtt:

Írásbeli

  • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
  • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

Napirend:

Nyílt ülés:

 1.Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzésekről E – 51
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző

Tárgyalja: PB

2.A 2017. évre vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotása E – 57
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető

Tárgyalja: PB, ÜB

3.A Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 35/2012.(XI.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata és új rendelet megalkotása E – 62
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető

Tárgyalja: PB, ÜB

4.Közbeszerzési szabályzat elfogadása E – 58
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: PB

5.Döntés a Nagykovácsi Telepüzemeltetési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról E – 59
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: PB

6.Beszámoló a Solymári Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 2017. évi tevékenységéről E – 52
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: EÜB

7.A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrs 2017. évi beszámolója E – 53
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: ÜB

8.Döntés aBudakörnyéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 9. sz. módosításáról E – 55
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző
Tárgyalja: ÜB

9.Döntés a Belügyminisztérium által „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról. Pályázati alcél: „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” E – 61
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető
Tárgyalja: PB

10.A lakosság önszerveződő közösségei, valamint a település lakosainak közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálása E – 56
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
El
őadó neve: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Zárt ülés:

11.Döntés a Nagykovácsi Lombos utca (Hrsz:938/6) cca. 170 m2 területrészének értékesítéséről a Puskin u. 37. (Hrsz:48) ingatlannal való egyesítése céljából E - 60
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

12.Döntés Szatmári Lajos Emlékdíj adományozásáról E – 54
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Nagykovácsi, 2018. április 18.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester