MEGHÍVÓ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
rendes Képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye:
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:
2017. szeptember 21. (csütörtök) 17 óra  

Napirend előtt:

Írásbeli

  • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
  • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

Napirend:

Nyílt ülés

1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 3. sz. módosítása E – 102

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán pénzügyi osztályvezető
Tárgyalja: PB, ÜB

2.Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről E – 91

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán pénzügyi osztályvezető
Tárgyalja: PB

3.Döntés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2009. (II. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról és a meg nem váltott temetési helyek lezárásáról E – 92

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB, ÜB

4.A környezetvédelemről szóló rendelet megalkotása E – 101

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: ÜB

5.Rendeletalkotás a hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és díjairól E – 98

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: ÜB

6. Nagykovácsi  Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 16/2016. (IX. 23.) számú rendelet módosítása E – 97

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: ÜB

7. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekintézményekben fizetendő étkezési térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletéről E – 100

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán pénzügyi osztályvezető
Tárgyalja: PB, ÜB

8. Döntés Nagykovácsi Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásáról E – 111

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

9.Döntés a 2017. évre vonatkozó Közbeszerzési terv módosításáról E – 94

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB

10.Döntés a Nemzetgazdasági Minisztérium által "Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén" címen kiírt pályázaton való részvételről és a saját forrás összegéről  E – 104

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető
Tárgyalja: PB

11.Döntés a Kispatak Óvoda helyiségeinek bérleti díjáról E – 95

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: OKB, PB

12.Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény feladatellátási tervének elfogadásáról E – 106

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető
Tárgyalja: PB

13.A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztása E – 93

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

14. Döntés a Nagykovácsi Sólymok SE által, sportszakmai fejlesztés keretében vásárolt Teqball asztal elhelyezéséről, valamint az egyesület telepítési költségeihez való hozzájárulásról E – 104

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető
Tárgyalja: OKB, PB

15.Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához való csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról E – 96

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: OKB

16.Döntés a 91/2017. (VI. 13.) számú határozat módosításáról E – 109

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB, ÜB

17.A Dr. Schmidt Imre Ösztöndíjra vonatkozó pályázat elbírálására létrehozott bíráló bizottság tagjainak megválasztása E – 99

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: OKB
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

Zárt ülés

18.Döntés a 2094 Nagykovácsi Kerekhegyi sétány 2576 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan kivett megnevezésének módosításáról és a telek értékesítéséről E – 105

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: P

19.Döntés a Nagykovácsi Forrás utca (Hrsz:1552) cca. 214 m2 területrészének értékesítéséről a Tisza u. 2 (Hrsz:1569) ingatlannal való egyesítése céljából E – 107

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

20.Döntés a Nagykovácsi Vértes utcában fekvő, 2203 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan (1141 m2, kivett beépítetlen terület) cca. 56 m2 területrészének értékesítéséről, a Mátra u. 13. (Hrsz:2208) ingatlannal való egyesítése céljából E – 108

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

21.Döntés ügyvédi megbízási szerződés jóváhagyásáról E – 110

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB, ÜB

Nagykovácsi, 2017. szeptember 13.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester