NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E

MEGHÍVÓ

 Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

 

  Az ülés helye:         Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár (2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:                2017. június 13. (kedd) 8 óra 30 perc  

 

A rendkívüli Képviselő-testületi ülés sürgősségének indoka: a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény intézményvezetői megbízására vonatkozó pályázat elbírálásának határideje 2017. június 13.

Napirend:

Zárt ülés:

1.Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény intézményvezetői megbízására vonatkozó pályázati eljárás eredményéről E – 73

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: ÜB

 

2.Döntés kitüntetések és címek adományozásáról E – 75

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Tárgyalja: OKB  

 

Nyílt ülés

3. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról E - 76

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: Ü

 

4. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozással és kilépéssel kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető

Tárgyalja: Ü

 

5. Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízása E - 8

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: PB

1. melléklet,   2. melléklet   3. melléklet

 

6. Döntés a 2017. május 7-én bekövetkezett, ebr42 353 448 számú vis maior pályázat beadásához önrész biztosításáról E - 74

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető

Tárgyalja: P

 

7. Döntés a Nagykovácsi belterület 4901-5049 helyrajzi számú telekcsoport (Kecskehát) telekalakítási megállapodásának jóváhagyásáról E - 78

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: PB, ÜB

1.melléklet 2.melléklet  3.melléklet  4.melléklet 5.melléklet

 

8. Döntés az un. állami főépítészi eljárásban történő HÉSz módosítás megrendeléséről E - 79

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Györgyi Zoltán főépítész Tárgyalja: PB  

 

Nagykovácsi, 2017. június 7.  


Kiszelné Mohos Katalin polgármester