MEGHÍVÓ

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye:        
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:               
2017. július 26. (szerda) 9 óra 00 perc

A rendkívüli Képviselő-testületi ülés sürgősségének indoka: a Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolási eljárásban a tevékenységet lezáró beszámolót a végelszámolás kezdő időpontjától számított 30 napon belül kell a jóváhagyásra jogosult Képviselő-testülettel elfogadtatni.

Napirend:

Nyílt ülés:

1. Döntés a „Natü Kft. v.a.” tevékenységét lezáró beszámoló jóváhagyásáról és a közfeladat ellátását biztosító eszközök átadásáról E – 85
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB

2. Döntés a Nemzetgazdasági Minisztérium által „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” címen kiírt pályázaton való részvételről E - 86
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető
Tárgyalja: PB

3. Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról E - 87
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: ÜB

Nagykovácsi, 2017. július 21.

                                                                                      Kiszelné Mohos Katalin 
                                                                                      
 polgármester