NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

P O L G Á R M E S T E R E

MEGHÍVÓ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye:
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:
2017. augusztus 10. (csütörtök) 8 óra 30 perc

A rendkívüli Képviselő-testületi ülés sürgősségének indoka: A „Közétkeztetési szolgáltatás beszerzése Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala.

Napirend:

Nyílt ülés

1. Döntés a "Közétkeztetési szolgáltatás beszerzése Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén" tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről E - 90
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

2. Pilisborosjenő Budapest szennyvízelvezetési agglomerációhoz történő csatlakozása E - 88
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető

3. A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit  Közhasznú Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztása E - 89
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző

Nagykovácsi, 2017. augusztus 2.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester