Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. június 22-én (csütörtökön) 17 órakor 

KÖZMEGHALLGATÁST tart

 

Az ülés helye:
Vállalkozói Inkubátorház

(2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 78.)

 

Napirend:

1. Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség 2016. évi zárszámadásáról és 2017. évi költségvetéséről, a folyamatban lévő beruházásokról, valamint a Képviselő-testület tevékenységéről
Előadó: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

 

2.Tájékoztató a Településképi rendelet előkészítésének megindításáról
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész

 

3.Egyebek

 

Nagykovácsi, 2017. június 14.                                                                                        

     Kiszelné Mohos Katalin
       polgármester