Tisztelt Vállalkozók, Egyéni Vállalkozók, Könyvelők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján „Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton tart kapcsolatot az adózókkal”.

 

A vállalkozók a fizetési kötelezettségüket, számlaegyenlegüket az ügyfélkapus / cégkapus tárhelyükön nézhetik meg az összes adónem vonatkozásában (helyi iparűzési adó, gépjárműadó, építményadó, telekadó, talajterhelési díj stb.)

Az elektronikus ügyintézés bevezetésével papír alapon nem küldünk értesítést.

A tudnivalókról részletesen a csatolt Tájékoztatóban olvashatnak.