A projektet a Pénzügyminisztérium költségvetési forrásból, 95%-os intenzitással finanszírozza.

 

 

A nagykovácsi Lenvirág Bölcsőde 2015-ben épült meg, európai uniós pályázati finanszírozással. Ez az építési engedélyezési tervben a beruházás első üteme volt. A további ütemek között szerepel a védőnői szolgálat számára különálló épület létrehozása, valamint a bölcsőde további két csoportszobával történő bővítése. Az Önkormányzat mindkét elképzelés megvalósításához pályázati forrást kíván igénybe venni.

Nagykovácsiban a gyermekek száma meghaladja az összlakosság számának negyedrészét. Ennek megfelelően a bölcsődés korú gyermekek száma is jelentős, a Lenvirág Bölcsőde kihasználtsága maximális mértékű. Jelentős igény merült fel a férőhelyek számának növelésére. A cél elérése érdekében Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a Pénzügyminisztériumhoz, amely pozitív elbírálásban részesült.

A bölcsőde 2 csoportszobával való bővítése további 24 gyermek felvételét teszi lehetővé. A beruházás megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre. Reményeink szerint a bölcsőde 2020 szeptemberében már a jelenlegihez képest dupla férőhelyszámmal várja Nagykovácsi bölcsődés korú gyermekeit.