Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a képviselő-testület előre meghirdetett közmeghallgatást tart

 2016. június 23-án 17 órától

 amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek.

Helyszín: Vállalkozói Inkubátorház „A” épülete (2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 78.)

 A törvény a közmeghallgatás intézményesítésével biztosítja azt a lehetőséget a választópolgároknak és a helyben érdekelt szervezeteknek, hogy közérdekű kérdést és javaslatot intézhessenek a Képviselő-testülethez. A közmeghallgatáson a polgármester beszámolóján és a lakosság által benyújtott helyi közügyeket érintő kérdéseken és javaslatokon kívül egyéb napirend nem tárgyalható. Az állampolgárok, illetve a helyben érdekelt szervezetek a közmeghallgatás helyszínén személyesen vagy a téma rövid megjelölésével 2016. június 20-án 16 óráig előzetesen is tehetnek fel kérdést a jegyzo@nagykovacsi.hu e-mail címen, vagy félfogadási időben személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán „Közmeghallgatás” megnevezésű ládába lehetőség van bedobni a közérdekű kérdéseket, észrevételeket, a kérdező nevével és címével ellátva.  

  Kiszelné Mohos Katalin

          polgármester