Tisztelt Lakosság!

Az önkormányzat a 2018. június 21-i Közmeghallgatás után lakossági fórumot tart Nagykovácsi Nagyközség Településszerkezeti Tervének (TSzT) és Helyi Építési Szabályzatának (HÉSz) átfogó felülvizsgálatának un. Tájékoztatási szakaszában, melynek keretében tájékoztatja a lakosságot és a partnereket ezen településrendezési eszközök módosításának megindításáról.