Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén a súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjét a 16/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelet szabályozza. A rendelet az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutak állapotának védelmét, a kisebb teherbírású utak további állagromlásának megelőzését, illetve a helyi közutakon a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtését tűzte ki célul.

A Képviselő-testület a novemberi ülésén a három éve megállapított díjtételekben történő változtatásról döntött. A rendelet módosítás három területet érint, melyből az első az éves behajtási díjak (bérletek) 100 %-os mértékű emelése volt. A díjtétel módosítását a települési közutakra fordítható bevétel növelése mellett az is indokolta, hogy a környező települések rendeleti szabályozásaiban a jelenlegi mérték feletti nagyságrendben kerültek szabályozásra az éves közúthasználati díjak. A testület döntése a Nagykovácsi településen kívülről érkező, a nem nagykovácsi telephelyű, illetve székhelyű vállalkozások járműveinek behajtását érinti. A helyi vállalkozások a rendelet módosítás következtében - 25 %-os díjmérték meghatározásával - a jövő évtől is a korábbi fizetési kötelezettségük szerint válthatnak ki éves behajtási engedélyt abban az esetben, ha nincsen helyi adó tartozásuk. A testület célja ezzel a módosítással az volt, hogy a helyi vállalkozásokat ne érintse kedvezőtlenül a döntés.

A harmadik változtatás a sürgősséggel kérelmezett napi behajtási engedélyeknél állapít meg kétszeres díjtételt. Az azonnali ügyintézés azokra a kérelmekre vonatkozik, amiknél a kérelmező a behajtás napjára kér engedélyt, illetve a kérelemét a behajtás napja előtt, de hivatali munkaidőn túl nyújtja be.

A rendelet módosítás 2019. december 1. napjával az alábbi térítési díj táblázat szerint lép hatályba:

Napi behajtási engedélyeknél

 

 

Össztömeg

 

alapdíj

A behajtás napjára történő igénylés esetén a díjtétel

3,5 tonnától - 7,49 tonnáig

(ez az össztömeg kizárólag a 3,5 tonna feletti behajtási tilalom esetében számítható)

 

250 Ft/tonna

 

500 Ft/tonna

7,5 tonnától – 12 tonnáig

300 Ft/tonna

600 Ft/tonna

12,01 tonnától–25 tonnáig

400 Ft/tonna

800 Ft/tonna

25,01 tonnától-40 tonnáig

500 Ft/tonna

1000 Ft/tonna

 

Éves behajtási engedélyeknél

 

Összsúly

díj

 7,5  tonnától – 12 tonnáig

80.000 Ft/gépjármű

12,01 tonnától – 25 tonnáig

100.000 Ft/gépjármű

25,01 tonnától – 40 tonnáig

120.000 Ft/gépjármű

A díjtétel számítása a forgalmi engedélyben szereplő össztömeget veszi alapul.

 

 

Grégerné Papp Ildikó

osztályvezető