Hivatalunkhoz több lakossági bejelentés érkezett a Nagykovácsi belterület 1771 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 2094 Nagykovácsi, Szamos u. 5. számú ingatlan területén konténer munkásszálló építéséről.

A jelzések alapján eljárás indult, helyszíni szemlét követően nyilatkozattételre szólítottuk fel az ingatlan tulajdonosát, valamint az ingatlant bérlő vállalkozót.

A vállalkozó nyilatkozata szerint jelenleg a konténereket kizárólag raktározásra használja, szállásként nem funkcionálnak, legkésőbb 2018.06.30-ig a telepített konténerek elszállításra kerülnek az ingatlanról.

Amennyiben a bérlő vállalása szerint a konténereket az ingatlanról a megjelölt határidőre elszállíttatja, akkor a hivatalban indult eljárás lezárásra kerülhet.