A csatornaközmű rekonstrukciójával és a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésével megkezdődtek a Rákóczi utca felújítási munkálatai.
A munkavégzés még szakaszosan történik, így a forgalom korlátozása is – akár naponta változóan – csak egyes utcaközökre terjed ki.
Ugyanakkor a torlódások elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a térképvázlaton ábrázolt: Akácfa utca – Tinódi utca – Telki út – Kossuth Lajos utca kerülő útvonalat vegyék igénybe.
Ha az építés egyes szakaszaiban az ingatlanjuk gépkocsival nem lesz megközelíthető, a Rákóczi u. 1. sz. (Rákóczi u. Sopron u. sarok) önkormányzati tulajdonú ingatlanon lehetőségük van a parkolásra.   

Megértésüket köszönjük!