MEGHÍVÓ
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye: 
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:               
2019. november 21. (csütörtök) 17 óra  

Napirend előtt:

Írásbeli

  • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
  • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

Napirend:

Nyílt ülés:

1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.)önkormányzati rendeletének 2. sz. módosítása E – 90
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető
Tárgyalja: PB, ÜB

2. A helyi adókról szóló 20/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata E – 88
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző
Tárgyalja: PB, ÜB

3. Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló rendelet módosítása E – 77
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: PB, ÜB

4. Döntés az útépítési együttműködésről és az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 17/2016.(IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról E – 80
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Fülöpp Miklós osztályvezető
Tárgyalja: PB, ÜB

5. Igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotása E – 81
Elő
terjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző
Tárgyalja: ÜB

6. Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesítéséről E – 82
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető
Tárgyalja: PB

7. Könyvvizsgáló szerződésének meghosszabbítása E – 86
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető
Tárgyalja: PB

8. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2020-2034. évekre szóló gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról E – 78
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Fülöpp Miklós osztályvezető
Tárgyalja: PB

9. Döntés a 2019. évre vonatkozó Közbeszerzési terv módosításáról E – 79
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző
Tárgyalja: PB

10. Döntés terület biztosításáról a Pilisi Parkerdő Zrt. által benyújtandó „Nagykovácsi MTB XCO pálya” megvalósítására irányuló pályázat kapcsolódó beruházásaihoz E – 87
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

11. Döntés a Nagykovácsi település belterületi közútjainak hó- és síkosságmentesítésével kapcsolatos kérdésekről, valamint a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosításáról E – 89
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Czeczéné dr. Szirmai Gabriella aljegyző
Tárgyalja: PB

12. A Kispatak Óvoda 2018/2019. nevelési évi nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolójának, valamint a 2019/2020. évi munkatervének jóváhagyása E – 83
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: HB

Zárt ülés:

13. Új egyezségi ajánlat a Nagykovácsi belterület 133 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan terhére túlkerített területrészre E – 84
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

14. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 2020. évi fordulójának elbírálása E – 85
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: HB

Nagykovácsi, 2019. november 13.

                                                          

                                                                              Kiszelné Mohos Katalin 
                                                                                      polgármester