MEGHÍVÓ
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
rendes Képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye:
Ö
regiskola Közösségi Ház és Könyvtár
(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:         
2019. január 24. (csütörtök) 17 óra  

Napirend előtt:

Írásbeli

  • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
  • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

Napirend:

1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletének 4. sz. módosítása E – 3
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető
Tárgyalja: PB, ÜB

2. A Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2019. évi nyári nyitvatartási rendje E – 4
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: OKB

3. Beszámoló a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2018. évi tevékenységéről és a bölcsőde nyitvatartási rendjéről E – 5
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: EÜB

4. Döntés a háziorvosi körzetek feladat-ellátási és bérleti szerződéséről E – 6
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: EÜB

5. Döntés a 2019. évre vonatkozó Közbeszerzési terv elfogadásáról E – 7
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB

6. Döntés a belügyminiszter által „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” kiírt pályázaton való részvételről E – 8
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző
Tárgyalja: PB

Zárt ülés:

7. Új egyezségi ajánlat a Nagykovácsi belterület 133 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan terhére túlkerített területrészre E – 9
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB

8. Döntés a 4689/1, 4689/2 és 4689/3 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósuló fejlesztés előzetes támogatásáról  E - 10
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB

9. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat polgármesterének 637-7/2018-F-2 számú határozata ellen benyújtott fellebbezésről  E - 11
Előterjesztő: Papp István jegyző
Előadó: Papp István jegyző
Tárgyalja: ÜB

Nagykovácsi, 2019. január 16.

                                                          Kiszelné Mohos Katalin
                                                                  polgármester