MEGHÍVÓ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

rendes Képviselő-testületi ülésére

 

Az ülés helye:        
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:               
2019. április 18. (csütörtök) 17 óra  

 

Napirend előtt:

Írásbeli

  • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
  • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

Napirend:

Nyílt ülés:

1. Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzésekről E – 43
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző
Tárgyalja: PB
 

2. A 2018. évre vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotása E – 41
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető
Tárgyalja: PB, ÜB

 

3. Beszámoló a Solymári Ezüstkor Szociális Gondozóközpont 2018. évi tevékenységéről E – 39
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: EÜB

 

4. Döntés a Budakeszi orvosi ügyelet ellátása tárgyában megkötött szerződés módosításáról és annak finanszírozásáról E – 45
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző
Tárgyalja: PB, EÜB

 

5. Tájékoztató a Budakeszi Rendőrőrs 2018. évi tevékenységéről E – 44
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: ÜB

 

6. A lakosság önszerveződő közösségei, valamint a település lakosainak közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálása E – 46
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó neve: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

 

7. Döntés a Nagykovácsi Harangszó Alapítvány 2019. évi táborozási programjának támogatásáról E – 48

Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó neve: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: PB

 

8. Döntés a háziorvosi rendelő betegirányitó rendszeréhez történő hozzájárulásról E – 40

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: EÜB, PB

 

9. Döntés a „Virágot Nagykovácsinak” verseny rendszeres megrendezéséről E – 49

Előterjesztő: Bánóczi Margit képviselő

Tárgyalja: PB

 

Zárt ülés:

10. Döntés Szatmári Lajos Emlékdíj adományozásáról E – 42
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

 

 

Nagykovácsi, 2019. április 10.

                                                          

                                                                              Kiszelné Mohos Katalin        

                                                                                       polgármester