MEGHÍVÓ
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye:        
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:               
2
018. szeptember 4. (kedd) 8 óra 30 perc

A rendkívüli Képviselő-testületi ülés sürgősségének indoka: A pályázatok benyújtásának határideje.

Napirend:

Nyílt ülés:

1. Döntés a „Családbarát Önkormányzat Díj 2018.” tárgyú pályázat benyújtásáról E – 79
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

2. Döntés a 2018. június 9-én bekövetkezett, ebr42 411 977 számon nyilvántartott vis maior eseményre vonatkozóan támogatási kérelem benyújtásáról és a szükséges önrész biztosításáról E – 80
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

3. Döntés a Pénzügyminisztérium által „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” címen kiírt pályázaton való részvételről, valamint az önrész biztosításáról E – 81
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Nagykovácsi, 2018. augusztus 30.

                                                                                                          Kiszelné Mohos Katalin                                      
                                                                                                                 polgármester