MEGHÍVÓ
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
rendes Képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye:        
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:               
2018. október 18. (csütörtök) 17 óra

Napirend előtt:

Írásbeli

  • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
  • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

Napirend:

Nyílt ülés:

1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti-és Működési Szabályzatáról szóló 17/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása E - 95
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: ÜB

2. Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 24/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról E – 96
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: ÜB

3.Közterületek és középületek fellobogózásáról szóló rendelet megalkotása E – 107
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző
Tárgyalja: ÜB

4.Igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotása E – 97
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző
Tárgyalja: ÜB

5.Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása és a módosító okirat elfogadása E – 98
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: OKB

6.A Kispatak Óvoda 2017/2018. nevelési évi nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolójának, valamint a 2018/2019. évi munkatervének jóváhagyása, tájékoztatás az intézmény pedagógiai programjáról E – 99
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tágyalja: OKB

7.Döntés a 2018. szeptember 1-én bekövetkezett, ebr42 425 098 számon nyilvántartott vis maior eseményre vonatkozóan támogatási kérelem benyújtásáról és a szükséges önrész biztosításáról E – 100
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Fülöpp Miklós osztályvezető
Tárgyalja: PB

8.Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár szabadtéri rendezvényein a helypénz irányadó mértékéről E – 105
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB

9.Döntés a 03 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanon kialakított játszótér önkormányzati fenntartásba és üzemeltetésbe vételéről E – 101
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB

10.Döntés Nagykovácsi Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról E – 106
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: OKB

11.Döntés a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” címen kiírt VEKOP-7.3.4-17 kódszámú pályázaton való részvételről E – 103
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tágyalja: OKB
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

Zárt ülés:

12.Egyezségi ajánlat a Nagykovácsi belterület 133 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan terhére túlkerített területrészre E – 102
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB

Nagykovácsi, 2018. október 10.

                                                          

                                                                              Kiszelné Mohos Katalin 
                                                                                    
  polgármester