MEGHÍVÓ
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
rendes Képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye:        
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:               
2018. november 15. (csütörtök) 17 óra

Napirend előtt:

- Képviselői eskütétel

- Írásbeli

  • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
  • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

Napirend:

Nyílt ülés:
1. Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesítéséről E – 109

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán gazdasági vezető
Tárgyalja: PB

2. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletének 3. sz. módosítása E – 113
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán gazdasági vezető
Tárgyalja: PB, ÜB

3. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotása E – 112
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző
Tárgyalja: OKB, ÜB

4. Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása E – 115
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: OKB

5. A helyi adókról szóló 20/2015. (XI. 30.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata E – 111
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző
Tárgyalja: PB

6. Döntés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2009. (II. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról és a lezárt temetési helyekről E – 114
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB, OKB

Zárt ülés:

7. Döntés a 4. háziorvosi körzet háziorvosának kiválasztásáról E – 110
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: EÜB

Nagykovácsi, 2018. november 7.

                                                            Kiszelné Mohos Katalin
                                                              
polgármester