MEGHÍVÓ 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye:        
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:               
2018. június 27. (szerda) 08 óra 30 perc

A rendkívüli Képviselő-testületi ülés sürgősségének indoka: A közbeszerzési eljárás lezárása és a kitüntető címek adományozása

Napirend:

Nyílt ülés:

1. Döntés Nagykovácsi Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata átfogó felülvizsgálatának programjáról E - 74
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

2. Döntés a „Nagykovácsi Nagyközség települési szilárd kommunális hulladékának begyűjtése, valamint a szilárd kommunális hulladék kezelőtelepre történő szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról E – 77
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

3. Döntés Hoffmann Kornél rendőr őrnagy őrsparancsnoki kinevezésének támogatásáról E – 76
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Zárt ülés:

4. Döntés kitüntetések és címek adományozásáról E – 75
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Tárgyalja: OKB

Nagykovácsi, 2018. június 20.

                                                                              Kiszelné Mohos Katalin 
                                                                                    polgármester