A lakosság bevonásával készül Nagykovácsi Településképi Arculati Kézikönyve “Közösségi szellem, baráti hangulat, összetartozás, együtt gondolkodás, csapatmunka”, ilyen és ehhez hasonló pozitív vélemények hangzottak el április 20-án este az Öregiskolában tartott Lakossági Fórumon, mely célja, hogy a Nagykovácsiban élőket is bevonja a helyi Településképi Arculati Kézikönyv előkészületeibe. Közel 60 Nagykovácsi lakos azért volt ott, hogy hozzájáruljon a település arculati értékeinek meghatározásához. A 3 órás “foglalkozás”  jó hangulatban, békességben telt el, és minden résztvevő egyetértett abban, hogy ilyen szellelmiséggel lehet előre vinni egy ügyet: “Így is lehet..” Nagykovácsiban összesen négy alkalommal jön össze kreatív együtt-gondolkodásra a lakosság, a civil szervezetk és az önkormányzat képviselői, ezeken a találkozókon közösen határozzuk meg a TAK legfontosabb alapelveit. A Településképi Arculati Kézikönyv egyfajta esztétikai-etikai kódex lesz, mely segítséget nyújt, irányt mutat az építkezni vágyóknak abban, hogy a leendő épület- és utcaképükkel hogyan tudnak részei lenni Nagykovácsi közösségének. TAK - Településképi Arculati Kézikönyv: A településkép védelméről szóló törvény értelmében minden településnek 2017. október 1-ig el kell készítenie a településképi rendeletét és annak előkészítéseként a Településképi Arculati Kézikönyvét. A kézikönyv meghatározza a település településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat,valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, beépítési vázlatokat,  egyúttal irányt mutat az építtetőknek. Az első, április 20-i fórum nyitó kérdése az volt, hogy Ki mit szeret Nagykovácsiban: “a természeti környezetet, a közösséget, a falusi/kertvárosi jelleget, a patakot, az embereket, a zsáktelepülést, a sokszínűségét, MINDENT, a friss levegőt, az erdő közelségét, az ismerősség érzését, a gyerekközpontúságot, a tenni akarókat, a nyugodt környezetet, a madarak hangját”. Az első találkozás alkalmával olyan kérdésekre kerestek választ a résztvevők:

  • Szerinted milyen lehetőségek rejlenek a TAK-ban?
  • A magántulajdon jogos korlátozása, vagy a köz érdekében szigorú szabályok…. Melyik mellett milyen érvek szólnak?
  • Milyen épített értékei vannak a falunak, amelyek fontosak?
  • Milyen szemléletformáló akciókat lehetne szervezni gyermekek vagy felnőttek számára?
  • Hogyan lehet tovább erősíteni a település karakterét?

A résztvevők csoportokban dolgoztak, együtt gondolkodtak. Új ismeretségek születtek, egymásra találtak a különböző irányú gondolatok, pozitív töltettel, viták nélkül, együtt gondolkodás, hatékony munka folyt, konstruktív javaslatok születtek. Az este hangulata, a résztvevők mosolya, az érezhető közösségi szellem azt mutatta, hogy érdemes tenni értük, az itt élőkért, Nagykovácsiért!