Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.), mint Kérelmező által a Nagykovácsi, 0121/36 és 0122 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett kerékpárút létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. mellékletének 87. c) pontja alapján, 2019. augusztus 7-én megindította.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-erdi-jarasi-hivatal-kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-foosztaly-pe-ektf-00967-1-2019

Az érintettek a kérelembe és a Dokumentációba helyben, ügyfélfogadási időben a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztályán (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61.) betekinthetnek.