Közérdekű adatigénylés költségtérítése

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) vonatkozó rendelkezései alapján a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal is ellátja a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény teljesítésével kapcsolatos feladatokat.

A tavalyi év során kiemelkedően sok közérdekű adatigénylés érkezett. A vonatkozó jogszabályok és a hivatali szabályzat rendelkezései szerint a 18 kérelemben benyújtott 32 kérdést határidőben megválaszoltuk. Közérdekű adat megismerése iránti igény elutasítására olyan adatigénylés esetén került sor, ahol az adatgazda nem a Polgármesteri Hivatal volt, illetve a kérelem olyan adat kiadására irányult, amely nem minősült közérdekű adatnak.

A beérkezett közérdekű adatigénylések nagy száma és az igénylések megválaszolására fordított munkaidő szükségessé teszi az Info tv. 29.§ (3) bekezdésében biztosított költségtérítés alkalmazását. A költségtérítés összegszerűsége tekintetében a vonatkozó hivatali szabályzat és a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX.30.) Kormányrendelet rendelkezései irányadók.

Ennek megfelelően a jövőben a közérdekű adat megismerése iránti igény előterjesztőjét tájékoztatja a Polgármesteri Hivatal Jegyzője a vonatkozó költségtérítés összegéről, és az igénylőnek nyilatkozni kell, hogy az összegszerűség ismeretében is fenntartja-e a kérelmét.

Amennyiben az adatigénylés teljesítése a Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja az 5000,-Ft-ot, a közérdekű adat kiadására kizárólag a költségtérítés megfizetését követően kerülhet sor.

Papp István
jegyző