Felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmények fejlesztése Nagykovácsi területén

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 300 millió forint támogatást nyert el a Kossuth Lajos, a Száva és az Erdő utca csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésére, valamint az Ady Endre utcai becsatlakozás kiépítésére. A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi támogatás.

A Nagykovácsi medence vízgyűjtője, befogadója az Ördög-árok patak, amelybe számos fő vízlefolyás Nagykovácsi belterületi részén csatlakozik be. Ezek egyike az Erdő utca, ami biztosítja a település déli részén, illetve a Vöröspocsolyás hegy oldalán keletkező csapadékvizeknek az Ördög-árok patakba való bejutását. Jelenleg a csapadékvíz az út felületén folyik le, mivel az Erdő utca nem rendelkezik kiépített csapadékvíz-elvezető rendszerrel. A Kossuth Lajos utca vízelvezetése jelenleg részben megoldatlan, egyes helyeken nincs is kiépítve, pedig ez nemcsak a főutcának a csapadékvizét vezeti el, hanem az északi oldal fő vízfolyásait is felfogja. Sok esetben a hegyi utakról lejövő felszíni vizek az itteni vízelvezetés hiányosságai miatt az útra ömlenek.

A Kossuth Lajos utca egy nagyobb esőzést követően

Az említett utcák csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése tehát kiemelt fontossággal bír. A projekt része még a Száva utcai csatorna rekonstrukciója, hiszen a Kossuth Lajos utca vízelvezető rendszere ezen keresztül éri el az Ördög-árok patakot. Szükséges továbbá az Ady Endre utcáról a Kossuth Lajos utcába történő becsatlakozás kiépítése.

A fejlesztésre benyújtott, PM_CSAPVÍZGAZD_2018/7 azonosítóval rendelkező támogatási kérelmet a Pénzügyminisztérium 300 millió forinttal támogatja, amelyből összesen 2184 méter hosszúságban újul meg a vízelvezető rendszer Nagykovácsiban. A projekt várhatóan 2020 tavaszán indul, a kivitelező közbeszerzési eljárás során történő kiválasztásával. A megvalósításra 24 hónap áll rendelkezésre.

A projekt az Önkormányzat közfeladat-ellátási tevékenységéhez kapcsolódik. Reményeink szerint a beruházás eredményeképpen nagyobb esőzéseket követően sem alakulnak ki e településrészeken pocsolyák és vízátfolyások, megelőzhetővé válik a csapadék által okozott károk jó része, és biztonságosabbá válik mind a gyalogos, mind pedig az autós közlekedés.