2019. január 23-án a közszolgáltató Depónia Nonprofit Kft. Nagykovácsi egyes területeiről, jellemzően a Zsíroshegy utcáiból nem vitte el a kommunális hulladékot az időjárási körülményekre és a járhatatlan utakra való hivatkozással. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és a Depónia Nonprofit Kft. véleménye az utak járhatósága tekintetében eltér, az egységes álláspont kialakítása jelenleg folyamatban van. Az Önkormányzat álláspontját erősíti, hogy a tegnapi napon kifejezett – soron kívüli - síkosságmentesítést is kértünk a közszolgáltatást végző Jäger Kft.-től annak érdekében, hogy a hulladékszállítási közszolgáltatást a Depónia Nonprofit Kft. valamennyi utcában el tudja végezni. A soron kívüli síkosságmentesítés eredményét a Polgármesteri Hivatal munkatársai leellenőrizték, dokumentálták és a Depónia Nonprofit Kft. részére megküldték.

Kértük a Depónia Nonprofit Kft.-t, hogy szerződéses kötelezettségének a lehető legrövidebb időn belül tegyen eleget, a hulladékszállításból kimaradt utcákból szállítsa el a kommunális hulladékot.

Amint információt kapunk a Depónia Nonprofit Kft.-től az új hulladékszállítási időpontról, tájékoztatjuk Nagykovácsi lakosait.